Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 8 Lorong Jati 30-B Taman Bandar Baru Sungai Lalang, Sungai Petani, Kedah - RM29,160

1039 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi (1,200 kaki persegi)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 8, Lorong Jati 30-B, Taman Bandar Baru Sungai Lalang, 08100 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM29,160
Bank: CIMB BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 02-09-2014 Waktu: 09:00 AM

Nombor Rujukan: PP : 38 – 442 - 06/2013
Contact name:
Telefon:LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH :

Hartanah berkenaan merupakan sebuah

rumah teres satu tingkat kos rendah (lot tengah) yang terletak di dalam Kawasan

Perumahan yang dikenali sebagai Taman Bandar Baru Sungai Lalang, Bedong.

Hartanah ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 111.00 meter persegi (1,200 kaki persegi) manakala keluasan lantai kasar bangunan

adalah lebih kurang 65,959 meter persegi (710 kaki persegi). Hartanah ini beralamat No. 8, Lorong Jati 30-B, Taman Bandar Baru,

08100 Sungai Lalang, Kedah Darul Aman
. Hartanah ini terletak di luar Kawasan

Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB : RM29,160.00

**NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar

membuat carian Hakmilik secara rasmi di
Pejabat

Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong.

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada

satu Harga Rizab adalah sebanyak RM29,600.00

(RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH SEMBILAN RIBU SATU RATUS ENAM PULUH SAHAJA)
dan

tertakluk kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat

hendaklah mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama CIMB

BANK BERHAD
sebelum Jam 9.30 pagi

pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada

Plaintif dalam tempoh satu ratus dua

puluh (120)
hari dari tarikh jualan. Jika gagal, wang deposit sebanyak 10%

akan dirampas.


Contact
" Teres 1 Tingkat, No. 8 Lorong Jati 30-B Taman Bandar Baru Sungai Lalang, Sungai Petani, Kedah "


Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate